* Bảng Xếp Hạng điểm tài phú
 Số Thứ Tự
    Tên Nhân Vật Tổng Số Điểm Tích Lũy Nạp thẻ 
1
oYªnThanho 1000000
2
Tri®uMçn 1000000
3
Ti¬uBäo 1000000
4
zHÕPhongz 650000
5
RajKing 500000
6
Azzer 500000
7
BoaHancok 250000
8
Dianxi 220000
9
Kai 200000
10
Tâyy 200000* Chú Ý : Đua TOP Tài Phú ( Từ Khi Open 14h00 Chiều Thứ 2 Ngày 14/09/2020 đến 23h59p ngày 17/09/2020 Chốt Top )