* Bảng Xếp Hạng điểm tài phú
 Số Thứ Tự
    Tên Nhân Vật Tổng Số Điểm Tích Lũy Nạp thẻ 
1
IQ200 350000
2
BEE 200000
3
Ng¯Bx 200000
4
KimTang 200000
5
Limousiun 100000
6
KiªmCa 100000
7
KhäHân 100000
8
Cocomelon 50000
9
dfgfsdgsdfg 20000
10
Thúi 20000* Chú Ý : Đua TOP Tài Phú ( Từ Khi Open 14h00 Chiều Thứ 3 ngày 21/01/2020 đến 24h ngày 24/01/2020 Chốt Top )