* Bảng Xếp Hạng điểm tài phú
 Số Thứ Tự
    Tên Nhân Vật Tổng Số Điểm Tích Lũy Nạp thẻ 
1
ChicKen 600000
2
BångNhi 250000
3
CôHôn 220000
4
TuyªtBång 200000
5
GiangLinh 200000
6
Bông 200000
7
TuongVy 200000
8
LâmSiro 200000
9
miss 200000
10
KimSa 200000* Chú Ý : Đua TOP Tài Phú ( Từ Khi Open 14h00 Chiều Thứ 2 Ngày 14/09/2020 đến 23h59p ngày 17/09/2020 Chốt Top )