Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạng Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 NaGo 109
2 TLBBPRO 109
3 PhongТng 109
4 USD 109
5 2Chùy 109
6 TinyOanh 109
7 Pain 109
8 Jackson 109
9 Ng÷cNhi 109
10 iMinhQuân 109