Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạng Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 heo 120
2 Cu¯c 109
3 NæNhiH°ng 109
4 LâmSiro 109
5 G¤u 108
6 KimChâu 106
7 Ti¬uIAnh 106
8 cuong 106
9 TuongVy 106
10 Mèo 106