Danh Sách Top Cao Thủ

Thứ Hạng Tên Nhân Vật Cấp Độ
1 24hNh¾Em 109
2 Alibaba 109
3 HoàngЪ 109
4 HoàngThiên 109
5 Bß¾mÐêm 109
6 Ng¯Bx 109
7 Th¸nhBò 108
8 108
9 God 107
10 Beerus 107